วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ทดลองกดเล่นแอ๊พเพล็ต  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  กดเพื่อทำการทดลอง