การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่

ทดลองกดเล่นแอ๊พเพล็ต  การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่   กดเพื่อทำการทดลอง  คุณลองทดลองดูว่าสามารถทำให้ชายคนนี้วิ่งได้เป็นระยะทาง 118 เมตรหรือไม่  เพราะว่าในแอ๊พเพล็ตระยะทางจากซ้ายไปขวาได้สูงสุดได้เพียง  80  เมตร