คอมพิวเตอร์
 ใหญ่ขนาดห้อง

คอมพิวเตอร์ในยุคแรกมีขนาดใหญ่ หนัก ร้อนและจำได้ไม่มากนัก หนึ่งในต้นตระกูลของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สร้างขึ้นมาระหว่าง ค.ศ. 1942 และ 1946 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาวของตัวเครื่องถึง 30 เมตร หนัก 30 ตัน เต็มผนังของห้องโถงขนาดใหญ่แถมยังมีหลอดแก้วอิเล็กทรอนิกส์ 18,000 หลอดสำหรับควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า หลอดแก้วเหล่านี้จะมีความร้อนสูงเกินไปเป็นประจำ และต้องการการถ่ายเทของอากาศให้ไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เย็นลง คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จำได้เพียงตัวเลข 20 จำนวนและตัวอักษร 10 ตัวในแต่ละครั้ง มันใช้ยากมากและเสียบ่อย ๆ มีกลไกสลับซับซ้อนยากแก่การซ่อมและ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และถ้าคุณต้องการทำโปรแกรมใหม่สักหนึ่งโปรแกรม คุณต้องสับเปลี่ยนกระแสไฟใหม่ และเสียบไฟใหม่อีกหลายวัน แต่เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ กำลังได้รับการพัฒนาปรับปรุงในเวลา เดียวกันนี้ที่ประเทศอังกฤษ มันคือการเริ่มต้น  มีต่อ