เกมประกายไฟฟ้า

เกมประกายไฟฟ้า 

ในช่วงทศวรรษ 1740 คนยังไม่ทราบว่ากระแสไฟฟ้าฆ่าคนได้ พวกเขาเล่นเกมโดยใช้ไฟฟ้าจับคนแขวนห้อยจากเพดานโดยใช้เชือกไหม แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านพวกเขาเพื่อจะได้เห็นผมของคนเหล่านั้นตั้งชัน และรู้สึกถึงอาการกระตุกบนใบหน้าและมือ พวกเขาเล่นเกม "จูบไฟฟ้า" และ "จับมือไฟฟ้า" กันโดยผ่านไฟฟ้าจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง พวกเขาพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนยืนบนพื้นห้อง หรือยืนบนยกพื้นไม้หรือวัสดุอื่น ๆ พวกเขาชอบการเล่นแบบพิศดาร เช่นการทำให้มีประกายไฟราวกับเปลวเพลิงรอบ ๆ ขอบกระจกเงา พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ทราบว่ากระแสไฟฟ้าฆ่าคนได้  มีต่อ