โครงสร้างผลึกของวัสดุ

โครงสร้างผลึกของวัสดุ

    ดูการจัดเรียงตัวของอะตอมในหน่วยเซล  โครงสร้างผลึกทั้ง  ประเภท   Atomic packing   Factor   ระบบผลึก  สภาพอัญรูป  ทิศทางในระบบผลึก   ระนาบในระบบผลึก   ของจุฬาลงกรณ์ำมหาวิทยาลัย   จำนวน  32  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint