กล้องถ่ายรูป (Camera)

         เรื่องราวของกล้องถ่ายรูปเริ่มต้นจากความกระหายที่จะบันทึกสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพวิวทิวทัศน์และผู้คนด้วยความเที่ยงตรง อุปกรณ์ที่ใช้เรียกว่า camera obscure ความหมายของคำนี้คือ ห้องมืด ซึ่งนำมาจากห้องที่ทำให้เป็นสีดำ มืดมิด หรือพื้นที่ที่จะถูกเจาะรูให้เป็นรูเล็กๆ  แสงจะผ่านมาทางรูและฉายภาพกลับหัวไปที่กำแพง กำแพงสะท้อนแสดงที่มีสีสว่าง วิธีนี้เคยเป็นและยังคงเป็นวิธีดูภาพสุริยุปราคาโดยไม่ทำให้สายตาเสีย แต่ในช่วงหลัง เหล่าศิลปินใช้วิธีนี้ในการติดตามภาพเพื่อสร้างการนำเสนอวัตถุที่แน่นอน

คลิกครับ