ปรอทวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
 

           ปรอทวัดอุณหภูมิแบบกระเปาะเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญเหมือนไข้หวัดธรรมดา คนส่วนมากรู้จักอุปกรณ์ชนิดนี้ตอนถูกใส่ไว้ใต้ลิ้นหรือบริเวณอื่น ๆ ของร่างกายเมื่อเป็นไข้ไม่สบาย อุปกรณ์นี้ทำจากแก้วและมีของเหลวอยู่ข้างในซึ่งส่วนมากจะเป็นสารปรอท  คลิกค่ะ