แท่นแม่แรงไฮดรอลิกยกรถ
             กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายทอดผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศหรือน้ำมันนั้น  สามารถส่งผลออกมาเป็นแรงทางกลได้อย่างมหาศาล  แท่นแม่แรงไฮดรอลิกยกรถจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ  คือ  แบบไฮดรอลิกล้วน  และแบบกึ่งไฮดรอลิก  แท่นแม่แรงแบบไฮดรอลิกล้วน  จะอาศัยหลักความจริงในทางพลศาสตร์ของของเหลวภายใต้แรงกดดันซึ่งในกรณีของเหลวคือ  น้ำมัน  ส่วนแท่นแม่แรงแบบกึ่งไฮดรอลิกนั้นจะใช้น้ำมันเป็นตัวหน้าที่กันรั่วให้กับอากาศที่มีความดันสูงขณะแม่แรงทำงาน  แท่นแม่แรงไฮดรอลิกทั้งสองแบบ  จะมีก้านแม่แรงเป็นลูกสูบยาว  ซึ่งเลื่อนอยู่ภายในกระบอกสูบที่มีความยาวเท่ากัน  และถูกฝังไว้ในพื้นปลายล่างของลูกสูบ  ซึ่งมีตัวรองลื่นสวมอยู่ในลักษณะยันอยู่กับผนังของกระบอกสูบ  เพื่อป้องกันมิให้ก้านลูกสูบแอ่นไปมา  เมื่อมีการรับภาชนะที่มิได้ลงมาตามแนวแกนกลางของก้านลูกสูบที่ส่วนบนของกระบอกสูบจะมีตัวกันรั่วซึ่งทำหน้าที่ช่วยปาดน้ำมันที่จะติดไปบนก้านลูกสูบให้เหลือเป็นเพียงฟิล์มบาง ๆ ในขณะที่ก้านลูกสูบเลื่อนขึ้นมา  อีกทั้งยังป้องกันน้ำและความสกปรกด้วย

คลิกครับ