เตารีดชนิดฉีดไอน้ำและพ่นน้ำ
 

            เตารีดชนิดฉีดไอน้ำจะผลิตไอน้ำขึ้นได้ภายในตัวมันเองซึ่งไอน้ำนี้จะถูกผ่านช่องไอน้ำออกไปทางด้านล่างลงสู่ผ้าที่กำลังรีดได้  แต่เตารีดชนิดนี้ก็สามารถทำงานในลักษณะเช่นเดียวกับเตารีดชนิดธรรมดาได้โดยการกดปุ่มซึ่งอยู่บนด้ามจับเพื่อปิดวาล์วไอน้ำผ่านออกสู่ช่องไอน้ำทางด้านล่าง  นอกจากนี้เตารีดชนิดฉีดไอน้ำส่วนมากมักจะติดตั้งระบบพ่นน้ำไว้ด้วยเพื่อประโยชน์สำหรับรีดผ้าที่มีรอยยับมาก ๆ ได้

คลิกครับ