เครื่องทำความสะอาดระบบอัลตราโซนิก
 

            เสียงที่เราได้ยินเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทั้งที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  และก๊าชสำหรับอัลตราโซนิกนั้น  เป็นการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงมากซึ่งมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน  ความถี่ของอัลตาโซนิกสูงกว่า  20,000  รอบ/วินาที  (เฮิรตซ์)  การทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกนิยมใช้กันมากในอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงและอุปกรณ์ที่มีความไวมาก  วัตถุที่สามารถนำมาทำความสะอาดด้วยระบบอัตราโซนิก  อาจมีขนาดใหญ่เท่ากับรถยนต์หรือเล็กเท่ากับเพรชพลอยก็ได้  คลื่นความถี่สูงของอัลตราโซนิกจะทำให้ฝุ่นละอองต่าง ที่เกาะติดกับสิ่งของหลุดออก  โดยไม่ทำให้สิ่งของเหล่านั้นกระทบกระเทือนจนเกิดความเสียหาย  อ่านต่อครับ