รถไฟเหาะตีลังกา (Roller coaster)

    ถ้าท่านได้ศึกษาฟิสิกส์  ท่านจะต้องรู้จักเครื่องเล่นมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่ง ชื่อของมันคือ รถไฟเหาะตีลังกา    เพราะการเคลื่อนที่ของมันเป็นไปตามหลักการทางฟิสิกส์ล้วนๆ    อาทิเช่น มวล   ความเร่งโน้มถ่วง  และแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นต้น   ในสวนสนุกขนาดใหญ่เกือบทุกแห่ง  ล้วนแต่มีรถไฟเหาะตีลังกาอยู่ทั้งสิ้น  ทางวิ่งของรถไฟเหาะดูใหญ่โตมโหฬาร   วนไปมาหน้าเวียนหัวยิ่ง  

รถไฟเหาะตัวนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษ  ทางวิ่งยาว  1524  เมตร คือ กิโลเมตรครึ่ง

      ฟิสิกส์ราชมงคล จะเปิดเผยกฎทางฟิสิกส์สำหรับเครื่องเล่นชนิดนี้ ให้ท่านได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ ในหน้าถัดไป   คลิกอ่านต่อครับ