วงจรจำกัดแรงดันไฟฟ้า

 

    วงจรนี้ใช้สำหรับจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่อยู่เหนือหรือใต้ระดับอ้างอิง โดยเราสามารถกำหนดได้

สำหรับตัวไอโอดในอุดมคติ

    ในสภาวะ ON   คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหล

    ในสภาวะ OFF  คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

    จาวาแอ็พเพล็ตนี้จำลองการจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้านบวกและด้านลบ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล    ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ