ความเร่งโน้มถ่วงของโลก

การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล

        ในห้องทดลองนี้  เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระของวัตถุภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงของโลก  ในกรณีที่เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระไม่ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศ  ให้ปรับความหนาแน่นของอากาศลงเป็นศูนย์  และปรับเดลต้า T ช่วยเร่งการตกได้   ในห้องทดลองนี้ต้องใช้ปลั๊กอินชอร์กเวฟด้วย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ขนาด 600 KB       ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ