คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดลองเรื่องการสั่นสะเทือนของประจุไฟฟ้าทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลิกค่ะ

กดปุ่ม หยุด (Pause)   และสังเกตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ลูกศรสีแดง แสดงถึง  ___________________

  2. ลูกศรสีน้ำเงิน แสดงถึง  __________________

  3. สีเหลือง แทน  ________________

อธิบายการเกิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างละเอียด