แรงยกของปีกเครื่องบิน

เข้าไปทดลองคลิกครับ

วิธีทดลอง

  • กดสวิทซ์ให้พัดลมทำงาน

  • ปรับมุมของใบพัดหลายๆมุม

อบคำถาม

  1. จงอธิบายมุมลักษณะใดของใบพัดที่แรงยก (Lift Force )  มากที่สุด ?

  2. แรงต้าน ( Drag Force )  กับแรงยก มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ?