Thin film

การทดลองเรื่องฟิล์มบาง คลิกครับ

ข้อแนะนำ

  • คลิกที่รอยต่อระหว่างเลนส์กับฟิล์ม โดยลากขึ้นและลงเพื่อปรับความหนาของฟิล์ม

  • คลิกที่แสงตกกระทบ  และลาก  เพื่อปรับมุมตกกระทบ

  • เลือกว่าจะใช้ฟิล์มเคลือบตัวไหนในที่นี้มีให้เลือกอยู่ ตัว