เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)

การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกค่ะ

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. Commutator  มีหน้าที่อะไร
  2. ถ้าเปลี่ยนทิศทางการหมุน มีสิ่งใดในการทดลองที่เปลี่ยนแปลงบ้างจงอธิบาย
  3. เมื่อเพิ่มความเร็วรอบขึ้น  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นอย่างไร