เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  Well come to the Electronic                                                   Sunday September 10, 2000 1:32 PM                

                                       
              

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  
มาตรฐานการวัด 
  
คาร์สันวาลมิเตอร
  
เครื่องกำเนิดความถี่
  เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  AC แอมมิเตอร
  
วงจรบริดจ์ DC , AC
  Frequency
 
  โอห์มมิเตอร์
  ออสซิโลสโคป
  AC โวลต์มิเตอร์
  DC โวลต์มิเตอร์
  วัตต์มิเตอร์
  
 
 
 


 


ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ