พฤติกรรมประหลาดทางควอนตัม (Quantum)

 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 

พฤติกรรมประหลาดทางควอนตัม

พฤติกรรมประหลาดของควอนตัม ทดลองช่องแคบคู่ การแทรกสอดของอนุภาค
ปรากฎการณ์การแทรกสอดของอิเล็กตรอน การทดลองของ GP.Thompson การทดลองของ Davisson และนาย Germer

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ