รังสีเอกซ์ (X-ray)

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

รังสีเอกซ์


การพุ่งทะลุของรังสี เอกซ์

สร้างรังสีเอกส์ได้อย่างไร
ภาพเอ็กซเรย์ภาพแรกภาพเอ็กซเรย์ภาพแรก Wilhelm Contad Roentgen(1845-1923)Wilhelm Contad Roentgen(1845-1923)

 ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ