หย่อนไข่ใส่หัว

     ปล่อยไข่ใส่ศีรษะ  แต่ไม่โดนศีรษะ  เพราะอะไร   ขนาด  1.42  MB  คลิกค่ะ