ดับเทียนด้วยห่วง

   ห่วงเหล็กสามารถทำให้ไฟดับและไม่ดับได้  น่าแปลกดี สนใจ   ขนาด  1.8  MB  คลิกค่ะ