หิมะและลูกเห็บ

    ลุงเจิมศักดิ์ อธิบายการเกิดของหิมะและลูกเห็บให้พวกหลานๆ ที่น่ารักฟัง คลิกชมวีดีโอ