เงื่อนและนินจา (มี 2 ตอน)

 

ตอนที่ 1/2

      คลิกชมวีดีโอ

ตอนที่ 2/2

       การผูกเงื่อนแบบต่างๆ เช่น เงื่อนพิรอด  เงื่อนปมตาไก่  เป็นต้น  นินจาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ พิสูจน์วิชานินจา  นินจาสามารถเดินบนน้ำได้จริงหรือ ?   คลิกชมวีดีโอ