ตุ๊กตากับลวด

     ดัดลวด พันลวด  จนเป็นจักรยาน  ตุ๊กตา และหุ่นยนต์ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ  คลิกชมวีดีโอ