ผศ. ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย 

     อาจารย์สอนทำภาพ animation ทำงานอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  นำงาน The Wound  มาให้เราดู  คลิกชมวีดีโอ