การทำภาพแอนนิเมชั่น

     ภาพเคลื่อนไหวของป๋องแป๋งสร้างขึ้น จากคอมพิวเตอร์  เราจะได้เห็นวิธีการสร้างภาพ animation โลกของการ์ตูน  โลกของศิลปะ และวิทยาศาสตร์ คลิกชมวีดีโอ