การรมควัน

     การถนอมอาหารโดยวิธีการรมควัน  เช่น รมควันปลาซาบะ ไปดูโรงงานรมควันของโปรดของด๊อก ที่จะเข้าไปรมควัน คือ ไข่ปลา  คัสตาร์ด แซนด์วิช  มะเขือเทศจิ๋ว  คลิกชมวีดีโอ