รถไฟเหาะตีลังกา มี 2 ตอน

ตอนที่ 1/2

     คลิกชมวีดีโอ

ตอนที่ 2/2

       ทดลองปล่อยลูกกลมลงตามราง แล้วดูว่ามันจะหมุนเป็นวงกลมที่รางโค้งได้หรือไม่  เป็นหลักการทำงานเดียวกับรถไฟเหาะตีลังกา   รถไฟเหาะชื่อว่า ชัตเติลลูบ  ความเร็วเป็น 6 เท่าของแรงโน้มถ่วง   คลิกชมวีดีโอ