อาจารย์ สุรัชน์ อินทสังข์

     นักคณิตศาสตร์ศึกษา อธิบายเรื่อง Sangaku เป็นงานศิลปะและงานคณิตศาสตร์  และยังอธิบายตัวเลขมหัศจรรย์  1729  คลิกชมวีดีโอ