ตัดไม่ขาด

    การต่อเชือกที่ขาดให้ต่อกันได้  ใช้วิธีกาบิดเชือก และลูกเล่น ตัดเชือกนิดหน่อย ทำได้เองไม่ยาก  คลิกชมวีดีโอ