เอาช้อนใส่ถ้วย

    ใช้ช้อนคันหนึ่ง ส่งช้อนอีกคันหนึ่งเข้าถ้วย โดยใช้หลักการของแรง และจุดหมุนของคาน คลิกชมวีดีโอ