ทำให้หลอดไฟติด

    ใส่หลอดไฟเข้าไปในเตาอบไมโครเวฟ  การทดลองอันตรายมาก  ห้ามทดลองด้วยตนเองเด็ดขาด  คลิกชมวีดีโอ