การค้าขาย

     การค้าขายสมัยก่อน  เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของ แทนการใช้เงิน ต่อมาจึงค่อยวิวัฒนาการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินแทน  คลิกชมวีดีโอ