มอเตอร์ไซด์ผาดโผน

    ยกล้อเดียว  เช่น ล้อหน้า  ล้อหลัง  ยืนบนมอเตอร์ไซด์  กางแขน และกางขา ด้วยเป็นต้น คลิกชมวีดีโอ