เทน้ำให้ให้หกเลอะเทอะ

    เทน้ำจากแก้วนึงไปอีกแก้วนึง  แบบช้าๆ ระยะห่างประมาณ 2 ฟุต โดยใช้เชือก อาศัยแรงตึงผิวของของเหลว คลิกชมวีดีโอ