รามติวารี ฟิสิกส์ สสวท

     อาจารย์ รามติวารี แสดงการทดลองทางฟิสิกส์ หลายแบบ หลายอย่าง ให้เราได้ดู  เช่น ไฟฟ้าสถิต  ไข่เต้นระบำบนปากขวด เป็นต้น  คลิกชมวีดีโอ