ไม้กับกระดาษ อะไรแข็งกว่ากัน ?

    ใช้ท่อนเหล็กตีแท่งไม้ที่แขวนอยู่บนกระดาษอย่างแรง ปรากฎว่าไม้หัก สาเหตุ เป็นเพราะ แรงเฉื่อยของวัตถุ  คลิกชมวีดีโอ