ป้องกันผีดิบซอมบี้

     ในเวบไซด์ของศูนย์ควบคุม และป้องกันวัณโรค  แห่งสหรัฐ อเมริกามีวิธีรับมือซอมบี้ด้วย จริงหรือไม่ คลิกชมวีดีโอ