ลูกพีช กับรักแร้

     การทดลองทานลูกพีชมากๆ  รักแร้ของคนที่ทานจะมีกลิ่นลูกพีชขึ้น เป็นความจริงหรือไม่ ดูจากการทดลองนี้ คลิกชมวีดีโอ