พฤติกรรมการทำตามของกลุ่ม

     เมื่อเกิดการจราจลขึ้น คนที่เดินผ่านไปมาก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ทั้งๆที่ตนเองไม่อยากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยเลย  คลิกชมวีดีโอ     คลิกชมวีดีโอ