วงดนตรีจากครัว

     การแสดงเสียงดนตรีที่เกิดจากเครื่องครัว  แสดงได้อย่างเข้าจังหวะ และน่าตื่นเต้น  คลิกชมวีดีโอ