งูที่ออกลูกเป็นตัว

     รู้จักอสรพิษ  นายธนพงษ์ งูปล้องทอง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สวนงู  พิษของงู  กล่มงูพิษเขี้ยวหลัง  กลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้า  คลิกชมวีดีโอ