ตัวเลขพิศวง

    คิดตัวเลขขึ้นมา และสลับตัวเลข  บวกไปมา ปรากฎว่าได้ค่าตัวเลขเดิมตลอด ไม่ว่าจะคิดเลขอะไร คลิกชมวีดีโอ