ภาพลวงตา

 

     แสดงให้เห็นว่าภาพลวงตาเกิดขึ้นได้อย่างไร  เช่นวัตถุชิ้นไหนยาวกว่ากัน เพียงสลับขึ้นลงความยาวก็เปลี่ยนไป  คลิกชมวีดีโอ