การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

     ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์และนักวิจัยพันธุ์กล้วย กับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์   คลิกชมวีดีโอ