เป่าลูกโป่งในขวด

   เป่าลูกโป่งเข้าไปในขวดพลาสติก เป่าอย่างไรก็ไม่สำเร็จ  แต่มีเคล็ดลับอยู่ที่ ......  (ความลับนี้เกี่ยวข้องกับความดันอากาศ) คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/AroACNvMMUU