เครื่องทอดไข่ดาว

   ความคิดของเด็กไทย ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องทอดไข่ดาวต้นแบบ ให้คนทั่วไปรับประทาน ปรากฎว่าไข่แดงแตก.... คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/70l3iA1ufzY