ชักชาโชว์

   เป็นการแสดง เทชาจากถ้วยบน ลงบนถ้วยล่าง ขณะที่หมุนตัวไปด้วย สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ ถ้วยล่างจะอยู่หน้าถ้วยบนเล็กน้อย ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน  คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/TV5Fnqo4jVc

  ผูกวัตถุด้วยเชือกและแกว่งให้เป็นวงกลมด้วยความเร็วสม่ำเสมอ  แรงตึงของเส้นเชือกจะดึงวัตถุไม่ให้หลุดออกไป 

แต่ถ้าปล่อยเชือก  จะเกิดอะไรขึ้น อยากทราบ กดที่ ปุ่ม break  ครับ

การทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม  คลิกครับ