ภาพ stroboscopic effect ของเฮลิคอปเตอร์

      ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ จะดูเหมือนว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ เกิดจากการถ่ายภาพ จำนวนเฟรมต่อวินาที ตรงกับความเร็วของใบพัด  คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/ePgQwCo-9CU